Biscuit Mil and meeting with Andile Dyalvane

размещено в: Articles, Life stories, Travel | 0

Biscuit Mil and meeting with Andile Dyalvane

https://southernguild.co.za/artist/andile-dyalvane/

South African Art. Andile Dyalvane.

I have already told you more than once about my favorite market, Old Biscuit Mile, and various stories associated with it, about my interactive action with painting portraits of models right in the midst of the market and about the exhibition, and it seems to me that I also talked about Angel. This is a very talented master of ceramics and a true keeper of the traditions of the Goat tribe. So today, I will show you only a photo of our next visit to the market, a meeting with Angel, as well as a link to his website and my story about him. I hope you will like it!

 

Рынок Бісквіт Міл та зустріч з Andile Dyalvane

Я вже не одноразово розповідала вам про мій улюблений ринок Старий Біскіт Мілі, і різні історії пов’язані з ним, про мою інтерактивну акцію з писанням портретів моделей прямо в розпал ринку і про виставку і мені здається, що я розповідала і про Андиле Даялване.

Це дуже талановитий майстер кераміки та справжній зберігач традицій племені кхоза.

Так що сьогодні, я покажу Вам тільки фото нашого чергового відвідування ринку, зустрічі з Андиле, а також посилання на його сайт і мою історію про нього. Сподіваюся вам сподобається!

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *